Nu lägger vi Siba på lagerhyllan för att istället bli NetOnNet. I och med det kommer siba.se att släckas ner 2 maj 2017. Du kan fortfarande bläddra bland alla produkter men köpfunktionerna har stängts ner. Vi kan även hjälpa dig att hitta samma eller motsvarande produkter på NetOnNet. Mer info om transformeringen av Siba kan du hitta på NetOnNets supportsidor.
En produkt har lagts till i din varukorg
Flera produkter har lagts till i din varukorg

Kundtjänst

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är SIBA AB (org. nr. 556112-9742), Box 8865, 402 72 Göteborg, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
 
SIBA inhämtar, registrerar, lagrar och använder personuppgifter såsom till exempel namn, i förekommande fall personnummer, adress och köpinformation.
 
SIBA tillför och uppdaterar sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för en effektiv och god kund- och registervård, såsom till exempel korrekta namn, adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Behandling av uppgifterna kan ske av SIBA-koncernens bolag inom EU/EES och eventuella samarbetspartners inom samma område. 
 
SIBA kan komma att inhämta personuppgifterna från kund i samband med exempelvis kunds inköp via kort i butik (kassakvitto), slutande av avtal, inköp via internet och vid försäljning av TV-mottagare. 
 
Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra SIBA AB:s åtaganden mot kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av SIBA AB enligt lag. 
 
Vid försäljning av apparater innehållande TV-mottagare har SIBA anmälningsplikt till Radiotjänst i Kiruna AB gällande den person innehavet avser. Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten. Anmälningsplikten styrs av "Lagen om TV-avgift" (1989:41) 8 §. 
 
Kund äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos SIBA AB. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det SIBA AB att vidta rättelseåtgärder. 
 
Kund har rätt att motsätta sig att hans/hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid SIBA AB åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till SIBA AB:s kundtjänst tel. 042-20 25 65.
 
 
Cookies
 
Siba.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Tredjepartsleverantörer, inklusive Webtraffic använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.
 
Du kan välja bort Webtraffics cookies genom att besöka sidan ta bort annonscookies hos www.webtraffic.se/optout.